دبیرخانه (تماس با ما)

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران 

کدپستی: ۱۴۱۱۷۳۴۱۱۵

تلفن: ۸۸۰۲۶۴۲۱       فکس:  88334105

Website: http://iderconf.ut.ac.ir

Email: iderutconf@ut.ac.ir

 

 

 

Refresh Code