آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-03-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1398-03-02
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1398-05-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-08-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-09-15
تاریخ شروع همایش
1398-09-25 08:00
تاریخ پایان همایش
1398-09-25 18:00

زمان برگزاری: آذر ماه 1398   مکان برگزاری: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

برگزار کنندگان

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و سازمان امور مالیاتی کل کشورتهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

حمایت کنندگان